Ticari Terimler

Genel Satış Koşulları

1. Kapsam
Tüm teslimatlar ve buna bağlı olarak emeklilik faydaları satış bu terimlerin temelinde sadece yaptı. Onun genel şartlar ve koşullara Alıcı tarafından yapılan referanslar reddedilir. Bu satış da gelecekteki tüm işlemler için geçerlidir. Satış Koşulları Bu sapmalar, Satıcının açık yazılı onayını gerektirir.

2. Teklif ve Kabul

Satıcının teklifler bağlayıcı değildir, ancak alıcıya Auffor- ation anlamak için, satıcının satın almak için bir teklif yapmak. Sözleşme Alıcı’nın sipariş (teklif) ve Satıcı’nın kabulü ile sonuçlandırılır. Kabul Teklife, böyle kabul Satıcının yeni bir bağlayıcı olmayan bir teklif teşkil farklıdır.

3. Ürün kalitesi, numuneler ve örnekler; garanti
3.1 Aksi kararlaştırılmadıkça, satıcı ürün özelliklerinde münhasıran mal sonuçlarının kalitesi. Ürünleri hakkında gelen sözleşme malların kalitesi ne üzerinde anlaşma teşkil etmez Avrupa pean REACH göre kullanır belirlenen bir sözleşme kullanımı uygun presupposed.
Onlar açıkça olan malların kalitesini tanımlamak için kabul edilmiş olarak 3.2 örneklerin özellikleri ve örnekleri sadece ölçüde bağlayıcıdır. 3.3 Kalite ve dayanıklılık ve diğer ayrıntılar bunlar gibi kabul etti ve anlamına eğer sadece garanti vardır.

4. Destek Hizmetleri

Satıcı veya diğer danışma genişletin destek geni sağlıyorsa, bu iyi niyetle yapılır. Bilgi ve Eğitim Yerleri özellikle alıcı için teslim edilen malların uygunluğu sichtigten süreçleri ve amaçları niyetinde açısından, kendi testler ve deneyler gelen alıcı ortadan kaldırmaz malların uygunluğu ve uygulama to Stay.

5. Fiyatlar
Sözleşme ve teslimat arasındaki dönemde satıcı genellikle teslim edilecek ürün veya ödeme şartları için fiyatlarını değiştirmek 5.1 ise, satıcı teslim günü fiyatları ya da ödeme koşullarını görüntülemek danışmak hakkına sahip olacaktır. Bir fiyat artışı durumunda, alıcı sözleşmede fiyat artışı tebliğinden itibaren 14 gün içinde çekilme hakkına sahiptir.
Işlem o AB içinde Erwerbsbesteue- tion gerçekleştiren altında, ilgili UST- kimlik numarası vardır önce 5.2 AB’de teslimatlar ve hizmetler için, alıcı satıcı bildirmekle yükümlüdür.
Yürütülen değildir veya veran- satıcı tarafından sağlanacak izin AB dışındaki ülkelere Almanya Federal Cumhuriyeti temini ve hizmetleri ile ilgili elektronik olmayan ihracat beyannamelerinin için, alıcı satıcıya vergi amaçları için ihracat gerekli kanıt sunacaktır. Kanıt hale getirilmesi değilse, o fatura tutarının Almanya ithalat KDV içinde performans için ek ödeme vardır.

6. Teslimat ve paketleme dönüş
6.1 Teslimat bireysel sözleşme ticaret maddesinde sabit koydu uyarınca gerçekleşir uygulanacaktır sözleşmenin bitiminde yürürlükte yorumlanması INCOTERMS için bkz. Anlaşmayı ifade NE mikroplarla sürece vuruldu, teslimatlar hedef (CPT) yeri navlun serbest gen adlı gerçekleşecek.
Teslimat Almanya içinde ise 6.2, alıcı paketinin (devir noktası ve bertarafı için ulaşım) olası bir dönüş maliyeti taşımaktadır. Dönüş yeri satıcı tarafından belirlenen imha sitenin adresidir.

7. Taşıma hasarı

Nedeniyle Şikayetler satıcısına kopyasıyla birlikte taşımacılık şirketi aleyhine hemen alıcı zarar

Belirlenmiş süreler içinde GmbH Almanya ekran-Chem ADD.

Yasal hükümlere 8. Uyum
Aksi takdirde bireysel durumlarda kararlaştırılmadığı sürece 8.1, alıcı ithalat, taşıma, depolama ve mal kullanımı ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymakla sorumludur.
8.2 (sözleşme ürünler ve bunların ambalaj kullanırken özellikle) o (tüm vergi ve döviz kontrol düzenlemelerine uygun olarak özellikle) her zaman geçerli tüm yasal normlara uygun satıcı ile İş dünyası ve diğer bağlamında asılı Alıcı garanti olduğunu.

9. geç ödemeler
Nedeniyle sözleşme yükümlülüklerinin önemli bir ihlali teşkil 9.1 Arıza alım fiyatı ödemek zorunda.
Alıcı ödeme gecikmiş 9.2 Eğer satıcı gecikme yani giriş sırasında geçerli olan kur üzerinde% 8 puan tutarında EUR olarak faturalandırılmış ise gecikme faizi karşılaştırma, talep etme hakkına sahiptir Deutsche Bundesbank baz faiz tarafından açıklanan ve % 8 oranında herhangi bir başka para biriminde faturalandırılmış – noktalarını para faturalandırılan de vardı ülkenin ana bankacılık kurumunun sonra uygulanan iskonto oranının üzerinde.

Kusurları ile ilgili

10. Alıcının hakları
Malların alınmasından sonra dört hafta içinde satıcısı bildirecektir rutin muayene sırasında keşfedilen 10.1 ayıplı mal; diğer kusurlar keşfinden sonra dört hafta içinde Satıcı’ya bildirilmelidir. Bildirim yazılı olarak ve sadece açıklanan eksikliklerin doğasını ve kapsamını kaydetmelidir.
10.2 şartıyla, malların kusurlu ve Alıcı Alıcı yasal haklara sahiptir, Madde 10.1 uyarınca Satıcı olarak bildirilmesi ise:
a) Satıcı kendi seçtiği karşılık gelen hakkına sahiptir
ne kusur veya alıcı bir eksik onarmak için
ücretsiz mal (sonraki performans) temin etmek.
b) Satıcı, iki girişimleri yapabilir.
Bu başarısız olursa ya da alıcı makul olmayan, bu nedenle alıcı ya sözleşmeden çekilme veya fiyat bir azalma talep edebilir.
c) Paragraf 11 nedeniyle kusur zararlardan ve giderlerin ödenmesine ilişkin iddiaları için de geçerlidir.
Alıcı 10.3 Garanti talepleri teslim tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer.
Bunun yerine bir yıllık sürenin aşağıdaki durumlarda, kanuni sınırlama dönemlerinde geçerlidir:
a) niyet için sorumluluk durumunda,
b) bir kusur hileli gizlenmesi halinde,
c) kusurların durumunda satıcıya karşı iddiaları için
Bir bina için her zamanki kullanımı ile uygun olarak kullanılan ve eksiklikleri neden olan bir ürünün eğer eğitim olmuştur,
d) satıcının yasal temsilcisi veya vekili tarafından satıcının veya görev kasıtlı ya da ihmalkar ihlali görev ihmalkar ihlali dayalı yaşam, ekstremite veya sağlık yaralanma sonucunda ortaya çıkan zararlardan iddia
e) satıcı tarafından veya satıcının bir yasal temsilcisi veya temsilcisi tarafından görev kasıtlı veya kabaca ihmalci ihlali görevli bir ağır ihmal ihlali dayalı diğer zararlardan iddia ve
f) tüketici mallarının satışına ilişkin hükümleri uyarınca alıcının rücu durumunda.
11. Sorumluluk
11.1 satıcı yasal hükümlere prensipte zararlardan sorumlu değildir. Temel sözleşme yükümlülüklerinin basit ihmalkar ihlali durumunda, satıcının sorumluluğu, tipik, öngörülebilir zararlar için tazminat, ancak sınırlıdır; Temel sözleşme yükümlülüklerinin basit ihmalkar ihlali durumunda satıcının bir yükümlülük dahil değildir.

Kayıtlı Ofis: 63505 Langenselbold, Yargı, Frankfurt am Main, Kayıt Numarası HRB 93735

Genel Satış Koşulları

Genel satış ADD-Chem GmbH Almanya
Kayıtlı Ofis: 63505 Langenselbold, Yargı, Frankfurt am Main, Kayıt Numarası HRB 93735
V orstehende sınırlamaları yaralanmadan hayat, uzuv veya sağlığa sonuçlanan zararlar için geçerli olmayacaktır.
11.2 satıcı sorumlu değildir tedarik yükümlülüklerini yerine getirirken imkansızlığı veya gecikme durumunda ise imkansızlığı veya Avrupa Kimyasallar Yönetmeliği REACH ile bağlantılı olarak kamu hizmeti yükümlülüklerinin Alıcı uygun riayet tarafından tetiklenir gecikme.

12. Netleştirilmesine

Alıcı mahsup edebilir satıcının tartışmasız veya yasal olarak kurulmuş karşı dava sadece nen iddialarına karşı.

13. Güvenlik

Özellikle ödeme borçları durumunda alıcının ödeme konusunda makul şüpheler varsa, zaten, başka iddialara konu, iptal ve avans ödemeleri ve diğer güvenlikle ilgili daha fazla teslimatlar bağımlı hale getirebilir satıcının bağlıdır, kredi koşulları verilmiş.

14. Başlık Tutma
Satıcının alıcı mülkiyeti ile iş ilişkisinden kaynaklanan tüm iddiaların tam ödeme kadar 14.1 mallar.
Alıcı ödeme gecikmiş ise 14.2 satıcı bile satış sözleşmesi iptalden olmadan ve alıcı pahasına bir uzantısı vermeden satıcının malları mülk geçici teslim talep etmektir.
14.3 menkul kıymetler satıcısı onun takdirine alıcının isteği menkul serbest olacaktır, daha fazla% 10 satıcının iddialarını aşarsa.
Alıcı Almanya Federal Cumhuriyeti alanı sakinleri sig topraklarında ise, aynı zamanda şu uygulanacaktır:
14.4 alıcı tarafından satıcıdan malların işlenmesi halinde, satıcının üretici sayılır ve satıcı diğer malzemelere yaptığı malların fatura değeri ile orantılı olarak ortak sahipliğini kazanır.
Böyle olmaması – – 14.5 kombinasyonu ya da bir alıcı ile satıcının malların karıştırma durumunda ise bu görünümü dikkat ana şey olarak kabul edilir, fatura veya satıcıya malların fatura değerinin oranında şey mülkiyeti gerçeğe uygun değerden Satıcı hakkında en önemli şey. Alıcı emanetçisi olarak bu gibi durumlarda sayılacaktır.
14.6 Alıcı sürece satıcı ile iş ilişkisinden o ge yükümlülüklerini yerine getirir zaman, işlerin normal seyri içinde malların satıcının mülk hakkına sahiptir. Gerekirse, satılan malların satıcının ortak mülkiyet tutarı – – malların satışından gelen tüm alacakları Satıcı başlığı haklara sahip olduğu, alıcı şimdiden Satıcı’ya sağlamak için olacaktır. Tanınan denge Kontokorrentabreden sözleşme bu satıcısına dışından ardından ödenmemiş alacağın miktarı satıcı ile sonuçlandırılır anda Alıcı tarafından atanan iddia ediyor.
Satıcı tarafından talep edilmesi halinde 14.7, alıcı kendisine mal satıcının mülkiyet envanterde ve satıcı alacaklarına ve bilgi NIS atamanın kendi müşterilerini bilgilendirmek için atanan iddialar üzerinde gerekli tüm bilgileri vermek zorundadır.

15. Mücbir Sebepler

Eğer olaylar veya durumlar olan olay satıcının kontrol aralığı dışındadır, kullanılabilirliği (örneğin doğal afetler, savaş, grev, hammadde ve enerji, trafik ve işlevsel aksaklıklarla, kamu otoriteleri tarafından karar yangın ve patlama zararları sıkıntısı gibi) satıcının sözleşme yükümlülüğü (orantılı diğer iç ve dış teslimat yükümlülüklerini düzeltilmiş), böylece Satıcı azaltır malları aldığı gelen bitkiden mal yerine getiremiyor

ADD-Chem GmbH Almanya

Bozulma süresi ve diğer kaynaklardan mal temin etmek, onun sözleşme yükümlülükleri ve (ii) herhangi bir yükümlülük altında salınan etkileri etkilerinin kapsamı için Satıcı, (i). Cümle 1 de ölçüde bu olaydan için geçerlidir veya durum satıcının uzun süre sözleşme performansı etkilenebilir iş işler ya Satıcının tedarikçileri ile oluşur. 3 aydan uzun Anılan olaylar ise, satıcının sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

16. Ödeme

Ne olursa olsun mal veya satıcının yerini alıcı ödeme yükümlülüğü için ifa dokümanların teslim yeri.

17. Ifadeleri Hizmet


Reklamlar ve parti off yolunda itiraf diğer tablolar, bu partiyi ulaştığı anda yürürlüğe girmesi. Dikkat edilmesi gereken bir tarih midir, dönem içinde deyimi kaba var.
18. Yargı

Satıcının seçeneği – – alıcının genel yargı Yargı satıcı veya yargı olduğunu.

19. Uygulanacak Hukuk

sözleşme ilişkisi malların uluslararası satışı Sözleşmeleri 11 Nisan 1980 (CISG) Birleşmiş Milletler Sözleşmesi olduğunu uygulamak, ne olursa olsun alıcı CISG devlet kurulmuş olup olmadığına evi. Bu kurallar Alman maddi hukuk eklenmiştir. Sözleşmenin yapılması için UN-satınalma hakları hariç Alman maddi hukuk, münhasıran tabi. 20. Vertragssprache7

Sözleşme yapılmadan hangi dilde dışında Bu genel satış (Vertragsspra- che), aynı zamanda başka bir dilde duyurdu alıcı varsa, bu sadece anlayış kolaylığı için yapılır. Auslegungsunterschie- antlaşma dil metinde hazırlanan metinler geçerli olacaktır.