Kalite Emniyeti

Haben Hammaddeleriniz veya kalitenizle sorunlarınız mı var?

Sorunlarınızı çözmenizde size yardımcı oluyoruz!

Qualität-300x238

Yeni eklenti laboratuvar!

 

Yeni laboratuvar ürünlerini ve kalitesini test etmek kurulmuştur.
Ürünlerin testi sıcaklık direnci, parlaklık, renk, bakiye nem, homojenlik, akabilirlik ve Shore sertliği açısından, diğerleri arasında, gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak, başka katkı maddeleri ve formülasyonlar, test edilecek ve laboratuarda geliştirilmiş.
Bizim ile laboratuar ekipmanı satın alabilirsiniz! Daha fazla bilgi için biz sizin hizmetinizdedir.

REACH nedir ve ne için vardır?

REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals kısaltmasıdır. Reach, 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan bir yönetmeliktir (AT).

Mayıs 2018 sonuna kadar REACH’i ilgilendiren ve yılda en az bir ton üretilen bütün kimyasalların kayıt altına alınması gerekmektedir.

Tescil süreci uzun ve karmaşık bir süreçtir ve bu nedenle de gereksiz yere geciktirilmemelidir.

Bu mühlete uyamayacak olanlar 2018 senesinden itibaren gerekli ürün bilgilerinden ve pazardan uzak kalacaklar. Çünkü tescil ettirilmeyen maddeler AB içerisinde artık üretilemeyecek veya ithal edilemeyecek.

REACH, 2007 senesinde çıkartılmış bulunan Kimyasal Maddeler Yönetmeliği ile şirketleri Avrupa’da üretilen veya ithal edilen bütün ürünleri Helsinki’de tescil ettirmeye zorunlu kılmaktadır. Tescil için gereken miktar <100t/a’dır.

REACH, yalnızca üreticilerin değil aynı zamanda yüklenici ve uygulayıcıların da kimyasal maddelerle güvenli bir ilişki kurma sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamaya yöneliktir.

Böylelikle bu yönetmelik bu şekilde tüketicileri ve çevreyi korumayı amaçlamaktadır. Yine aynı şekilde AB bünyesinde rekabet yeteneğinin de güçlenmesi beklenmektedir.

Aralık 2008 tarihine dek şirketlerin kendi maddeleri için ön kayıt yaptırması gerekmektedir.

2010 sonbaharına kadar ise şirketler yılda 1000 tonun üzerinde ürettikleri veya ithal ettikleri maddeleri tescil ettirmelidirler. Yine aynı şekilde çevreye zararlı olan maddeler yılda 100 tondan ve CMR maddeleri de yılda 1 tondan itibaren tescil kapsamına girmektedir.

Bu durumda Mayıs 2013 sonuna kadar yılda 100 tonun üzerindeki bütün maddeler tescil edilmelidir.

Halihazırda da 1 t/a’nın üzerindeki bütün maddeler itçin tescil süreci işlemektedir.

Yılda 10 tondan itibaren tescil dosyasında madde güvenlik raporu da bulunmalıdır. Güvenlik bilgi kâğıdı maddenin ihraç edildiği bütün dillere çevrilmelidir.

ADD-Chem açısından REACH

Maddelerimizin REACH yönetmeliğinin en güncel haline uygun olmasını sağlamak için çaba gösteriyor ve bu nedenle de müşterilerimiz ve yüklenicilerimizle sıkı bir işbirliği yürütüyoruz.