Gwarancja jakości

Czy mają Państwo problemy z surowcami, a przede wszystkim z ich jakością?

Pomożemy Państwu rozwiązać problem!

Qualität-300x238

Przedstawiamy nowe laboratorium ADD!

 

Nowe laboratorium zostało założone po to, by testować w nim nasze i Państwa produkty.
Podczas badania sprawdzane są: odporność na pogodę, połysk, kolor, wilgotność szczątkowa, jednorodność, współczynnik objętościowy płynięcia i twardość Shore’a. Co więcej pozostałe dodatki i receptury są testowane i ulepszane w laboratorium.
Mogą Państwo również nabyć u nas sprzęt laboratoryjny. Jeśli mają Państwo pytania, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Co to takiego REACH i co to oznacza?

REACH to skrót oznaczającyRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Reach, który w dniu 1 czerwca 2007 wszedł w życie jako obowiązujące prawo (WE).

Do końca maja 2018 roku wszystkie chemikalia, których dotyczy REACH muszą być rejestrowane, jeśli tylko ich roczna produkcja jest większa niż 1 tonę.

Proces rejestracji jest bardzo żmudny i złożony,i nie można go z tego powodu bezzasadnie odwlekać.

Każdy, kto nie dotrzyma tego terminu ten od roku 2018 nie posiada wymaganych danych produktu, a więc wypada z rynku. W ten sposób, niezarejestrowanych materiałów, substancji i surowców nie można już będzie produkować lub importować.

Poprzez ustawę o chemikaliach z roku 2007, REACH zobowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa do rejestrowania wszystkich produkowanych w Europie materiałów lub do niej importowanych.

Dotyczy to ilości < 100 ton rocznie. REACH stoi na straży, aby nie tylko producenci, ale również dostawcy i użytkownicy przejęli na siebie odpowiedzialność za bezpieczne obchodzenie się z chemikaliami.

Ustawa zatem chroni interesy konsumentów, jak i środowiska. W ten sposób, w WE powinna również wzmocnić się konkurencja. Do grudnia 2008 roku przedsiębiorstwa były zobowiązane zarejestrować wstępnie swe substancje i materiały.

Do jesieni 2010 roku przedsiębiorstwa musiały zarejestrować substancje i materiały, których produkcja lub import wynosiły ponad 1000 ton rocznie.

Dotyczy to substancji i materiałów groźnych dla środowiska z limitem 100 ton rocznie oraz substancji i materiałów CMR w ilości 1 tona rocznie.

Na koniec maja 2013 roku należało już zarejestrować wszystkie substancje i materiały o limicie 100 ton rocznie. Zatem już wkrótce zaistnieje obowiązek rejestracji wszystkich substancji i materiałów o limicie powyżej 1 tony rocznie.

Od limitu 10 ton rocznie dokumentacja rejestracji musi zawierać certyfikat bezpieczeństwa materiału.

Karta danych bezpieczeństwa musi zostać przetłumaczona na wszystkie języki krajów do których dana substancja lub materiał są eksportowane.

REACH w firmie ADD-Chem

Firma ADD-Chem Germany GmbH jest związana warunkami REACH. Jest to ogniwo łączące, poprzez które firma łączy klientów z dostawcami. Naszym celem jest udostępnić Państwu, jako naszym klientom, ważne informacje. Dopilnujemy tego, aby nasze produkty zawsze były zgodne z zarządzeniem REACH, co będzie również możliwe dzięki współpracy z naszymi klientami i dostawcami.

 

Co muszą przedsięwziąć nasi klienci w odniesieniu do REACH?

W gruncie rzeczy użytkownicy surowców pełnią tutaj rolę dalszego użytkownika surowców w ramach REACH. Oznacza to, że użytkownicy surowców na podstawie informacji dotyczących produktów otrzymanych od ADD-Chem Germany GmbH, powinni sprawdzić bezpieczeństwo zastosowania materiałów, jak również podjąć odpowiednie środki ograniczające ryzyko.

 

Pomocne linki dotyczące REACH

 

ECHA Homepage

ECHA FAQ’s

National Helpdesk

List of registered substances

Guidance for Downstream Users

Candidate List table

Sicherheitsdatenblatter

[email-download download_id=”1122,1119,1116,1113,1110,1107,1104,1101,1098,1094,1079,1076,1073,1070,1064,1063,1091,1088,1085,1082,1179″ contact_form_id=”892″]
[pageview url=”https://add-chem.de/pl/technische-datenblatter” content = null scrolling=”yes”]

[pageview url=”https://add-chem.de/pl/lebensmittelzulassungen” scrolling=”yes”]