Upłynniacze

Upłynniacze dla różnych zastosowań

Wprowadzenie:
ADD-Chem Germany oferuje upłynniacze dla wszystkich rozwiązań PCV i aplikacji. Wyróżniamy je na podstawie przeznaczenia.

1.) Upłynniacze do form wtryskowych
2.) Upłynniacze działające poślizgowo w celu oddzielenia
3.) Upłynniacze do pian
4.) Upłynniacze do przezroczystych folii i produktów
5.) Upłynniacze do wytłaczania profili i rur.

Wprowadzenie

Upłynniacz ADD-PA 175 to upłynniacz z akrylowym działaniem żelującym. Te upłynniacze znajdują zastosowanie tam, gdzie potrzebna jest zmniejszona przyczepność stopu. Dlatego też znajdują one zastosowanie przy wytwarzaniu butelek, płyt, profili i rur.

Produkt: ADD-PA 175
Główne właściwości:
SpecyfikacjaADD-PA 175
WyglądBiały proszek
Przepływowość 40 µm przez sito in %>98
Lotność w %0,35 – 0,65
Lepkość samoistna (n)®0,50 – 1,5

(Lepkość istotną oznaczano w roztworze chloroformu).

Charakterystyka i zastosowanie:

W przypadkach przetwarzania PCV wraz z ADD-PA 175, niektóre parametry kompozytów ulegną zmianie w sposób pozytywny. Między innymi przyczepność stopu zostanie zmniejszona w znacznym stopniu, a dzięki temu zostanie osiągnięty lepszy przepływ stopu PCV z gorącą powierzchnią metalu. Poprzez zmniejszoną skłonność do przyklejania poprawi się ogólna wytrzymałość materiału. Jest tak, dlatego, że stopień nachylenia palnika został zmniejszony. Dzięki temu powstaje zamknięta powierzchnia z lepszym połyskiem. Ponadto produkt końcowy wykazuje lepsze właściwości końcowe.

Wprowadzenie

Te upłynniacze to kopolimery, które produkowane są z monomeru ACR oraz lateksu. Te upłynniacze to produkty o dużej masie cząsteczek, które mogą wykazywać strukturę wielowarstwową.

Główne właściwości:
SpecyfikacjaADD-PA 321ADD-PA 340
WyglądBiały proszek
Przepływowość 40 µm przez sito in %>98
Lotność in %<1.5
Samoistna lepkość  (n)®9.0 – 10.05.5 – 6.5
Charakterystyka i zastosowanie:

Gdy połączymy odlewy wtryskowe z wysokocząsteczkowej upłynniaczem, można zaobserwować, że białe smugi, które dotychczas występowały wokół punktu wtrysku zostaną wyeliminowane. Co więcej zostaje utworzona zamknięta powierzchnia charakteryzująca się wysokim połyskiem. Również właściwości produktu końcowego często ulegają poprawie.

Wprowadzenie

Te upłynniacze to kopolimery, które produkowane są z monomeru ACR oraz lateksu. Te upłynniacze to produkty o dużej masie cząsteczek, które mogą wykazywać strukturę wielowarstwową.

Główne właściwości:
SpecyfikacjaADD-PA 530ADD-PA 530ADD-PA 800
WyglądBiały proszek
Lotność in %<1.5
Przepływowość 20 µm in %>98>98>98
Gęstośc g/ml0.35 – 0.650.35 – 0.650.35 – 0.65
Samoistna lepkość(n) (n)®8.0 – 9.06.0 – 7.010 – 11

(Lepkość istotną oznaczano w roztworze chloroformu)

Charakteristika und Anwendungen:

Upłynniacze do PCV produkowane są w procesie wtrysku, stosowane przede wszystkim do pianek o niskiej gęstości. Upłynniacze te znajdą szczególne zastosowanie, jeśli chodzi o rury piankowe PCV, rury wielowarstwowe, płyty piankowe, profile piankowe. Po dodaniu naszych upłynniaczy materiał stanie się bardziej plastyczny, a także wzrośnie jego lepkość.

Zalecane dozowanie:

PVC Plansze piankowe 6 – 12
PVC Rury piankowe 2 – 8
PVC Profile piankowe 6 – 8

Wprowadzenie

Te upłynniacze zostały opracowane specjalnie dla produktów przezroczystych.

Główne właściwości:
SpecyfikacjaADD-PA 2401ADD-PAm 2401ADD-PA 2020A
WyglądBiały proszekBiały proszekBiały proszek
Przepływowość przy 4o µm przez sito w %>98>98>98
Lotność %<1.5<1.5<1.5
Gęstość w g/ml0.4 – 0.60.4 – 0.60.4 – 0.6
Samoistna lepkość (n)®2.7 – 3.02.7 – 3.02.7 – 3.0

(Lepkość istotną oznaczano w roztworze chloroformu)

Charakterystyka i zastosowanie:

Ten rodzaj produktów został opracowany dla rozwiązań wymagających przezroczystości jak, np. do folii. Wiele czynników wpływa na idealną przezroczystość produktu końcowego.

Wprowadzenie

Nasze upłynniacze to kopolimery zawierające grupy organicznych i nieorganicznycn surowców, które zostały częściowo wyprodukowane z nanomateriałów i modyfikatorów. Przy czym niektóre typy stanowią upłynniacze wysokocząsteczkowe. Te dodatki poprawiają czas zżelowania, połysk a także powiększają lepkość przy topnieniu PCV.

Produkty: ADD-PA 2401, ADD-PA 125, ADD-PA 401P, ADD-PA 401-M, ADD-PA 401-F, ADD-PA 401-H
Główne właściwości:
SpecyfikacjaADD-PA 125
WyglądBiały proszek
Przepływowość 40 µm przez sito w %>98
Lotność w %<1,5
Gęstość,   g/ml0,35 – 0,65
Samoistna lepkość (n)®
 3,00 – 5,0

(Lepkość istotną oznaczano w roztworze chloroformu).

Charakterystyka i zastosowanie:

Przy zastosowaniu upłynniaczy ADD-Chem, niektóre parametry kompozytów ulegną zmianie w sposób pozytywny. Między innymi przyczepność stopu zostanie zmniejszona w znacznym stopniu, a dzięki temu zostanie osiągnięty lepszy przepływ stopu PCV z gorącą powierzchnią metalu. Dzięki temu powstaje zamknięta powierzchnia z lepszym połyskiem. Ponadto produkt końcowy wykazuje lepsze właściwości końcowe.

Upłynniacze ADD-Chem stosowane są przede wszystkim w produkcji profili, folii, rur piankowych oraz przemyśle płytowym.